Stemming

Motie van het lid Simons over alle gelden voor jeugdzorg oormerken

38,0 %
62,0 %


Groep Van Haga

SP

VVD

SGP

PVV

JA21

PvdD

Fractie Den Haan

BIJ1

BBB

CDA

PvdA

DENK

Volt

Omtzigt

FVD

D66

GL

CU


Nr. 93 MOTIE VAN HET LID SIMONS

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen garantie is dat gelden bestemd voor de zorg voor jeugd naar de jeugdzorg gaan;

overwegende dat grote organisaties in zwaar weer verkeren en overige jeugdzorgorganisaties het omvallen van de grote systeemorganisaties niet kunnen opvangen;

overwegende dat hierdoor een domino-effect dreigt, waarbij baanverlies voor de hand ligt op een al dramatisch zorgwekkende arbeidsmarkt;

constaterende dat gemeenten aangeven dat de gelden voor jeugdzorg ook elders kunnen worden ingezet;

constaterende dat de onderhandelingen tussen de werkgevers en vakbonden zijn stukgelopen omdat werkgevers niet zeker zijn van extra inkomsten en derhalve niet in staat zijn de lonen te verhogen;

verzoekt de regering:

  • alle gelden voor de jeugdzorg te oormerken;

  • landelijk een gezonde bedrijfsvoering te faciliteren en financieren;

  • er zorg voor te dragen dat werkgevers en vakbonden zo spoedig mogelijk tot een cao kunnen komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Simons


Motie van het lid Simons over alle gelden voor jeugdzorg oormerken

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Sylvana Simons (BIJ1)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-93.html