Kamerstuk 35925-XVI-108

Motie van het lid Kwint over aangescherpte eisen rondom waarheidsvinding in jeugdbeschermingszaken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 29 november 2021
Indiener(s): Peter Kwint (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-108.html
ID: 35925-XVI-108

48,0 %
52,0 %

BBB

PvdD

Groep Van Haga

FVD

Fractie Den Haan

GL

SGP

Omtzigt

PvdA

VVD

SP

PVV

BIJ1

JA21

DENK

CDA

CU

D66

Volt


Nr. 108 MOTIE VAN HET LID KWINT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de jeugdbeschermingsketen onvoldoende aan waarheidsvinding wordt gedaan;

verzoekt de regering om met aangescherpte eisen rondom waarheidsvinding en de rechtspositie van ouder en kind te komen in jeugdbeschermingszaken en hierin expliciet opties als standaard een multidisciplinair team van psychologen en gedragswetenschappers onderzoek laten doen, juridische bijstand en uitgebreide onderbouwing van besluiten mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint