Kamerstuk 35925-XVI-135

Amendement van de leden Westerveld en Van der Laan over middelen voor LHBTIQ+’ers in de sport

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 1 december 2021
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL), Jeanet van der Laan (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-135.html
ID: 35925-XVI-135

Nr. 135 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DER LAAN

Ontvangen 1 december 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000).

II

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt er een extra subsidiebudget vrijgemaakt voor het realiseren van een open, veilig en prettig team- en verenigingsklimaat voor LHBTIQ+»ers in de sport. Sporters moeten zich, ongeacht hun seksuele voorkeur, genderidentiteit of genderexpressie, welkom voelen binnen de sportvereniging.

Hoewel een positieve ontwikkeling in de acceptatie van homoseksualiteit in de sport als resultaat van beleidsinzet in de afgelopen tien jaar mocht worden verwacht, valt slechts een beperkt positieve ontwikkeling waar te nemen. Zo werden ook dit jaar weer wedstrijden ontsierd met homofobe spreekkoren. Mede hierdoor voelen homoseksuele mannen vaak een drempel om deel te nemen aan team- of contactsporten. Voor het daadwerkelijk doorbreken van negatieve stereotypering is blijvend tijd en aandacht nodig.

De huidige subsidie voor de Alliantie Gelijkespelen 4.0 (bedoeld voor het delen van ervaringen en kennis van en voor sporters) loopt in 2022 af. Deze subsidie wordt gebruikt voor onder andere workshops bij sportclubs en via de sportbonden worden zowel professionele clubs als amateurclubs benaderd over dit thema waarbij aandacht is voor spelers, trainers, supporters en bestuurders. Ook wordt dankzij deze subsidie, via (regenboog)gemeenten, aandacht gevraagd voor een veiliger sportklimaat voor LHBTIQ+»ers, zoals met de jaarlijkse AllTogether Challenge. Ook fans en supporters kunnen worden betrokken gegeven het feit dat er nog altijd sprake is van homofobe spreekkoren en geweld.

Dekking voor dit amendement wordt gevonden in de middelen voor een positieve sportcultuur. Binnen dit programma is € 4,6 miljoen euro beschikbaar, mede om grensoverschrijdend gedrag in de sport tegen te gaan en om sportclubs te ondersteunen bij het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Van dit budget wordt € 200.000 geoormerkt voor LHBTIQ+ acceptatie.

Westerveld Van der Laan