Kamerstuk 35925-XVI-116

Motie van het lid Maeijer over het bovenregionaal regelen van gespecialiseerde jeugdzorg

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 29 november 2021
Indiener(s): Vicky Maeijer (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-116.html
ID: 35925-XVI-116

91,3 %
8,7 %

FVD

Volt

VVD

JA21

D66

Omtzigt

CDA

SP

CU

GL

SGP

DENK

PvdD

Groep Van Haga

BIJ1

Fractie Den Haan

PVV

BBB

PvdA


Nr. 116 MOTIE VAN HET LID MAEIJER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat al vijf jaar geprobeerd wordt om gemeenten beter regionaal dan wel bovenregionaal te laten samenwerken;

constaterende dat deze beoogde samenwerking niet van de grond komt, inkoop van gespecialiseerde plekken afneemt, terwijl de vraag naar gespecialiseerde jeugdzorg toeneemt;

verzoekt de regering om op zeer korte termijn met een concreet voorstel te komen om deze zorg zo snel mogelijk bovenregionaal te regelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer