Stemming

Motie van het lid Inge van Dijk over het ontzorgen van vrijwilligers in de sport door de inzet van professionals

99,3 %
0,7 %


GL

Volt

BBB

Groep Van Haga

PvdA

FVD

D66

SP

Omtzigt

PVV

CDA

DENK

VVD

Fractie Den Haan

SGP

BIJ1

CU

PvdD

JA21


Nr. 149 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vrijwilligers in de sport steeds vaker geconfronteerd worden met extra taken die weliswaar horen bij het draaiende houden van verenigingen, maar waarvoor mensen geen vrijwilliger zijn geworden;

van mening dat vrijwilligers zo veel mogelijk ontzorgd moeten worden, zodat zij met positieve energie hun vrijwilligerstaken kunnen blijven doen;

overwegende dat het kabinet met stakeholders een Human Capital Agenda heeft opgesteld waar ook uitdrukkelijk vrijwilligers bij betrokken worden;

verzoekt de regering binnen het structurele overleg op basis van de Human Capital Agenda met een concreet voorstel te komen hoe vrijwilligers in de sport ontzorgd kunnen worden door de inzet van professionals en het organiseren van actieve verbindingen met professionele sportbedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Inge van Dijk


Motie van het lid Inge van Dijk over het ontzorgen van vrijwilligers in de sport door de inzet van professionals

2021-12-02
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Inge van Dijk (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-149.html