Stemming

Motie van de leden Van Nispen en Rudmer Heerema over de mogelijkheden voor één nationaal zwemdiploma

95,3 %
4,7 %


PvdA

SP

JA21

PVV

FVD

BIJ1

BBB

D66

SGP

PvdD

DENK

GL

CDA

CU

Volt

Omtzigt

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

VVD


Nr. 147 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN RUDMER HEEREMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er op dit moment geen landelijke eisen gelden voor het geven van zwemlessen en het verstrekken van diploma's, waardoor controle ontbreekt en er geen goed zicht is op de kwaliteit van het zwemonderwijs en de (zwem)veiligheid van kinderen;

van mening dat ouders moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de zwemles en de zwemvaardigheid van kinderen;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met de zwembranche over de mogelijkheden te komen tot één nationaal zwemdiploma met standaarden voor kwaliteit, veiligheid en toezicht, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Rudmer Heerema


Motie van de leden Van Nispen en Rudmer Heerema over de mogelijkheden voor één nationaal zwemdiploma

2021-12-02
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Rudmer Heerema (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-147.html