Kamerstuk 35925-XVI-59

Motie van de leden Westerveld en Werner over een vervolgaanpak op het programma Onbeperkt meedoen!

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL), Lucille Werner (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-59.html
ID: 35925-XVI-59

96,7 %
3,3 %

GL

VVD

FVD

PvdD

PvdA

SP

Groep Van Haga

CU

Omtzigt

Volt

DENK

CDA

SGP

JA21

D66

BIJ1

BBB

PVV

Fractie Den Haan


Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN WERNER

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vijf jaar na ratificatie van het VN-verdrag handicap met het programma Onbeperkt meedoen! goede stappen zijn gezet, maar dat mensen met een beperking hier meer van moeten gaan merken;

van mening dat verdere implementatie van het verdrag geen vertraging mag oplopen maar juist voortvarend moet worden opgepakt;

verzoekt de regering om samen met ervaringsdeskundigen en (bestuurlijke) partners een vervolgaanpak uit te werken om hun ongekende potentieel te benutten en daarbinnen expliciet concrete verbetering na te streven op relevante thema's;

en verzoekt de regering dit voor 1 april 2022 aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Werner