Stemming

Motie van de leden Van Haga en Agema over (tijdelijke) sluitingen van spoedeisendehulpposten wettelijk verbieden

22,7 %
77,3 %


VVD

Fractie Den Haan

SGP

GL

BBB

DENK

CDA

SP

Omtzigt

CU

PvdA

BIJ1

Volt

PvdD

FVD

Groep Van Haga

JA21

PVV

D66


Nr. 100 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN AGEMA

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de (tijdelijke) sluitingen van spoedeisendehulpposten een typisch Nederlands fenomeen is;

verzoekt de regering (tijdelijke) sluitingen van spoedeisendehulpposten wettelijk te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Agema


Motie van de leden Van Haga en Agema over (tijdelijke) sluitingen van spoedeisendehulpposten wettelijk verbieden

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Wybren van Haga (Groep Van Haga), Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-100.html