Stemming

Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg

100,0 %
0,0 %


D66

Omtzigt

Fractie Den Haan

SP

VVD

BIJ1

PvdA

GL

BBB

SGP

JA21

Volt

FVD

PvdD

DENK

PVV

Groep Van Haga

CDA

CU


Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN KUIKEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de documentaires over Alicia, Rotjochies en Jason laten zien dat kinderen te vaak uit hun huis en gezin worden gehaald, zonder goed plan om hen vervolgens verder te helpen;

constaterende dat kinderen geplaatst worden binnen de gesloten jeugdhulp, maar vervolgens geen adequate behandeling krijgen;

verzoekt de regering te komen met plannen om:

  • te stoppen met gesloten jeugdzorg met zo min mogelijk uithuisplaatsingen;

  • in te zetten op ambulante zorg, passende hulp, wonen dicht bij huis, stabiliteit, liefde, aandacht en structuur;

  • het netwerk van het gezin bij plannen en oplossingen nadrukkelijk te betrekken en samen te leren hoe we de hulp voor gezinnen en jongeren kunnen verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Kuiken


Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg

2021-11-29
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-119.html