Stemming

Motie van de leden Kwint en Kuiken over het aantal uithuisplaatsingen verminderen door betere jeugdbescherming

48,7 %
51,3 %


CU

FVD

Groep Van Haga

Omtzigt

PvdA

PvdD

BIJ1

D66

SP

VVD

BBB

DENK

Volt

PVV

SGP

JA21

GL

Fractie Den Haan

CDA


Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN KUIKEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kwaliteit van de jeugdbescherming verbeterd moet worden;

overwegende dat met betere jeugdbescherming onder andere het aantal onnodige uithuisplaatsingen teruggedrongen kan worden;

verzoekt de regering om de tarieven voor jeugdbescherming landelijk vast te leggen, de caseloadnorm naar beneden te brengen en met de betrokken partijen mede daarmee het aantal uithuisplaatsingen naar beneden te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Kuiken


Motie van de leden Kwint en Kuiken over het aantal uithuisplaatsingen verminderen door betere jeugdbescherming

2021-11-29
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Peter Kwint (SP), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-109.html