Stemming

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid

26,7 %
73,3 %


GL

PvdA

Volt

SP

PVV

FVD

JA21

CDA

SGP

PvdD

Omtzigt

VVD

D66

BIJ1

DENK

BBB

Groep Van Haga

CU

Fractie Den Haan


Nr. 96 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

besluit een parlementaire enquête te houden inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Van der Plas


Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over een parlementaire enquête inzake de aanpak van de coronacrisis door de Nederlandse overheid

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB), Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-96.html