Kamerstuk 35925-XVI-109

Motie van de leden Kwint en Kuiken over het aantal uithuisplaatsingen verminderen door betere jeugdbescherming

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 29 november 2021
Indiener(s): Peter Kwint (SP), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-109.html
ID: 35925-XVI-109

48,7 %
51,3 %

Groep Van Haga

Omtzigt

PvdA

SP

VVD

BBB

CU

FVD

PvdD

BIJ1

D66

DENK

Volt

PVV

SGP

JA21

GL

Fractie Den Haan

CDA


Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN KUIKEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kwaliteit van de jeugdbescherming verbeterd moet worden;

overwegende dat met betere jeugdbescherming onder andere het aantal onnodige uithuisplaatsingen teruggedrongen kan worden;

verzoekt de regering om de tarieven voor jeugdbescherming landelijk vast te leggen, de caseloadnorm naar beneden te brengen en met de betrokken partijen mede daarmee het aantal uithuisplaatsingen naar beneden te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Kuiken