Kamerstuk 35925-XVI-99

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over een geldigheidsduur van één jaar voor het herstelbewijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB), Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-99.html
ID: 35925-XVI-99

34,7 %
65,3 %

PVV

D66

CDA

BIJ1

Volt

VVD

Omtzigt

DENK

SGP

GL

BBB

CU

Fractie Den Haan

PvdD

Groep Van Haga

PvdA

SP

FVD

JA21


Nr. 99 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een herstelbewijs op dit moment 180 dagen geldig is;

overwegende dat het OMT een geldigheidsduur van één jaar adviseert;

verzoekt de regering om deze geldigheidsduur ook te laten gelden met terugwerkende kracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Van der Plas