Kamerstuk 35925-XVI-31

Amendement van het lid van Houwelingen over middelen voor een zorgbonus en capaciteitsuitbreiding IC's

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-31.html
ID: 35925-XVI-31

5,3 %
94,7 %

CDA

JA21

Groep Van Haga

D66

VVD

CU

PvdA

GL

FVD

DENK

PvdD

BBB

Omtzigt

SP

Fractie Den Haan

Volt

BIJ1

PVV

SGP


Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HOUWELINGEN

Ontvangen 28 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.376.000 (x € 1.000).

II

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 338.000 (x € 1.000).

III

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.038.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt ruim 1 miljard euro vrijgemaakt voor het uitkeren van eenzelfde zorgbonus in 2022 als in 2021 en 338 miljoen extra geïnvesteerd in de IC. Een deel van dit geld (naar schatting zo’n 50 miljoen euro) is expliciet bestemd voor een (incidentele) salarisverhoging in 2022 van 12.000  euro (1.000 euro per maand) voor IC-verpleegkundigen. Doel hiervan is de uitstroom te verminderen én zo de werkdruk op de IC te verlagen. Het overig bedrag is bedoeld voor het aantrekken, opleiden en vasthouden van extra IC-verpleegkundigen en het (daarmee) fors uitbreiden (tot naar schatting ongeveer 2.000 bedden) van de IC-capaciteit.

De dekking hiervoor wordt gevonden in tot nul reduceren van de middelen die nu gereserveerd zijn voor coronatesten en coronavaccins.

Van Houwelingen