Kamerstuk 35925-XVI-79

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over de vragen in de jaarverantwoordingsplicht herzien

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Liane den Haan (Fractie Den Haan), Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-79.html
ID: 35925-XVI-79

38,7 %
61,3 %

PvdA

SGP

Groep Van Haga

JA21

CDA

VVD

Omtzigt

FVD

Volt

DENK

SP

Fractie Den Haan

PvdD

CU

BIJ1

GL

D66

PVV

BBB


Nr. 79 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN DEN HAAN

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de jaarverantwoordingsplicht voor de eerstelijnszorg verplicht is gesteld;

overwegende dat de Eerstelijnscoalitie aangeeft dat een gros aan vragen disproportioneel is en tot verhoogde administratieve lasten leidt;

overwegende dat veel opgevraagde informatie ook via andere wegen verkregen kan worden;

verzoekt de regering om de vragen in de jaarverantwoordingsplicht in samenspraak met de Eerstelijnscoalitie te herzien door in ieder geval doublures eruit te halen en te heroverwegen of de opgevraagde informatie daadwerkelijk gebruikt gaat worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Den Haan