Stemming

Amendement van het lid Paulusma c.s. over extra middelen voor het programma Medicatieoverdracht

96,0 %
4,0 %


GL

SGP

PvdD

Omtzigt

DENK

CDA

FVD

Fractie Den Haan

PVV

CU

BIJ1

BBB

JA21

VVD

D66

PvdA

Groep Van Haga

SP

Volt


Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID PAULUSMA C.S.

Ontvangen 28 oktober 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 9.000 (x € 1.000)

II

In artikel 2 Curatieve zorg wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 20.000 (x € 1.000) en het uitgavenbedrag met € 9.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt er een extra subsidiebudget vrijgemaakt voor de kickstart van het programma Medicatieoverdracht. Binnen artikel 2.1 (Curatieve Zorg) wordt het verplichtingenbedrag met € 20.000.000 verhoogd. Dekking wordt gevonden binnen hetzelfde beleidsartikel 2 (Curatieve Zorg). Het gaat hierbij om € 9.000.000 voor het jaar 2022, € 6.000.000 voor het jaar 2023 en € 5.000.000 in 2024. Het betreft hiermee een incidentele uitgave.

Het programma medicatieoverdracht draagt bij aan veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en transparantie. Het programma bevordert elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Verder voorkomt zorgvuldige medicatieoverdracht onnodige medicatiefouten en daarmee 27.000 ziekenhuisopnamen per jaar. Hier zijn niet alleen patiënten mee geholpen maar het bespaart ook veel onnodig extra zorgkosten.

De dekking voor 2022 van € 9.000.000 wordt gevonden in de juridisch vrije ruimte binnen artikel 2. De bedragen in 2023 en 2024 worden gedekt uit de regeling VIPP Farmacie.

Paulusma Van den Berg De Vries Bikker


Amendement van het lid Paulusma c.s. over extra middelen voor het programma Medicatieoverdracht

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA), Wieke Paulusma (D66), Aukje de Vries (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-33.html