Stemming

Motie van de leden Van der Plas en Van Haga over de Nederlandse voedselmakers betrekken bij het Nationaal Preventieakkoord

24,0 %
76,0 %


BIJ1

Omtzigt

PvdD

FVD

DENK

PVV

Volt

D66

PvdA

Groep Van Haga

SGP

GL

JA21

SP

CDA

BBB

VVD

Fractie Den Haan

CU


Nr. 89 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER PLAS EN VAN HAGA

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een ongezonde leefstijl een belangrijke oorzaak is van ziekten en dit de druk op de zorg verhoogt;

constaterende dat de Nederlandse voedselmakers, zijnde de boeren, tuinders, telers, vissers en jagers, nauwelijks direct betrokken zijn bij het Nationaal Preventieakkoord;

overwegende dat gezonde voeding van groot belang is om gezond te leven;

verzoekt het kabinet om de Nederlandse voedselmakers, zoals hierboven benoemd, te betrekken bij het Nationaal Preventieakkoord, zodat, samen met de vakmensen zelf, de komende jaren constructief gewerkt kan worden aan gezonde burgers, de zorg niet verder onder druk komt te staan en mensen niet op wachtlijsten hoeven te worden geplaatst omdat er te weinig zorgpersoneel of -capaciteit is;

voorts gaan wij verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas

Van Haga


Motie van de leden Van der Plas en Van Haga over de Nederlandse voedselmakers betrekken bij het Nationaal Preventieakkoord

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB), Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-89.html