Kamerstuk 35925-XVI-141

Motie van het lid Maeijer over de wachtlijsten voor het ZwemABC in kaart brengen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Vicky Maeijer (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-141.html
ID: 35925-XVI-141

100,0 %
0,0 %

BBB

BIJ1

PvdA

SP

GL

CU

PVV

PvdD

CDA

JA21

Fractie Den Haan

DENK

D66

Omtzigt

VVD

SGP

Groep Van Haga

FVD

Volt


Nr. 141 MOTIE VAN HET LID MAEIJER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de wachtlijsten voor het Zwem-ABC in kaart te brengen en aanbevelingen te doen hoe deze terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer