Kamerstuk 35925-XVI-103

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over het uitbreiden van het aantal gz-opleidingsplekken met tenminste 35 (t.v.v. 35925-XVI-60)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 november 2021
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-103.html
ID: 35925-XVI-103
Origineel: 35925-XVI-60

46,7 %
53,3 %

Groep Van Haga

FVD

Fractie Den Haan

Volt

PVV

CDA

Omtzigt

GL

SP

D66

BIJ1

BBB

DENK

PvdA

PvdD

JA21

VVD

CU

SGP


Nr. 103 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 60

Voorgesteld 2 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering het aantal gz-opleidingsplekken uit te breiden met ten minste 35 plekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld