Kamerstuk 35925-XVI-126

Motie van het lid Sahla over het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 29 november 2021
Indiener(s): Fonda Sahla (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-126.html
ID: 35925-XVI-126

92,7 %
7,3 %

BIJ1

CDA

Omtzigt

SP

CU

PvdA

D66

PVV

GL

VVD

FVD

Volt

SGP

DENK

JA21

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

PvdD

BBB


Nr. 126 MOTIE VAN HET LID SAHLA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wachtlijsten voor verschillende vormen van jeugdzorg oplopen en te hoog zijn;

overwegende dat toegankelijke jeugdzorg van groot belang is voor de gezondheid en het welzijn van jongeren;

overwegende dat hiertoe inzicht en sturing nodig kan zijn op de toegang van de jeugdzorg, vergelijkbaar met de werking met treeknormen in de Zvw;

verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze het introduceren van normen voor toegankelijkheid in de jeugdzorg zou kunnen helpen bij het aanpakken van en sturen op wachttijden, en de Kamer daarover medio 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sahla