Stemming

Motie van de leden Gündogan en Van Esch over het verhogen van de accijnzen op tabak zodat een pakje sigaretten in 2022 €10 kost

20,7 %
79,3 %


Omtzigt

SGP

CU

FVD

DENK

Volt

D66

VVD

BIJ1

Fractie Den Haan

PVV

CDA

PvdA

PvdD

JA21

Groep Van Haga

GL

BBB

SP


Nr. 75 MOTIE VAN DE LEDEN GÜNDOĞAN EN VAN ESCH

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het WRR-rapport aandringt op het inzetten op gezondheidswinst om de houdbaarheid van onze zorg te kunnen garanderen;

constaterende dat roken de samenleving 33 miljard euro netto per jaar kost en daarin de enorme immateriële schade nog niet is meegewogen;

overwegende dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het verhogen van de accijnzen op tabak het meest effectieve instrument is om tabaksgebruik terug te dringen;

verzoekt de regering de accijnzen op tabak dusdanig te verhogen, zodat de prijs per pakje sigaretten in 2022 op € 10 uitkomt en concrete stappen te zetten richting € 15 per pakje in 2025,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gündoğan

Van Esch


Motie van de leden Gündogan en Van Esch over het verhogen van de accijnzen op tabak zodat een pakje sigaretten in 2022 €10 kost

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Eva van Esch (PvdD), Nilüfer Gündoğan (Volt)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-75.html