Kamerstuk 35925-XVI-110

Motie van de leden Kwint en Westerveld over private equity weren uit de jeugdzorg

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 29 november 2021
Indiener(s): Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-110.html
ID: 35925-XVI-110

45,3 %
54,7 %

FVD

DENK

SP

SGP

CDA

BIJ1

Groep Van Haga

PvdA

Omtzigt

Volt

CU

Fractie Den Haan

VVD

BBB

PvdD

D66

GL

JA21

PVV


Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat private equity in de jeugdzorg steeds vaker voorkomt;

verzoekt de regering de voorbereidingen te treffen om op korte termijn private equity uit de jeugdzorg te weren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Westerveld