Stemming

Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over het aantal ic-bedden per 100.000 inwoners opschalen naar het Europees gemiddelde

48,0 %
52,0 %


CDA

SGP

DENK

Fractie Den Haan

PVV

SP

FVD

Groep Van Haga

PvdA

Volt

VVD

BIJ1

D66

JA21

CU

GL

Omtzigt

PvdD

BBB


Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN VAN DER PLAS

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland zes ic-bedden per 100.000 inwoners heeft;

overwegende dat in Europa het gemiddelde 11,5 ic-bedden per 100.000 inwoners bedraagt;

verzoekt de regering het aantal ic-bedden per 100.000 inwoners op te schalen naar het Europees gemiddelde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Van der Plas


Motie van de leden Van Haga en Van der Plas over het aantal ic-bedden per 100.000 inwoners opschalen naar het Europees gemiddelde

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB), Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-97.html