Kamerstuk 35925-XVI-4

Werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017-2021

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 21 september 2021
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-4.html
ID: 35925-XVI-4

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 september 2021

Met deze brief informeer ik u over het werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017–2021.

Aanbieding werkprogramma Gezondheidsraad 2022

Jaarlijks ontvangt u, conform de Kaderwet adviescolleges (Hoofdstuk 5, artikel 26, lid 3), op de derde dinsdag van september het werkprogramma van de Gezondheidsraad voor het daarop volgende jaar. Bijgaand treft u het werkprogramma 2022 aan1.

Periodieke evaluatie Gezondheidsraad 2017–2021

De Gezondheidsraad laat de op basis van de Kaderwet Adviesorganen wettelijk verplichte vierjaarlijkse evaluaties uitvoeren. Deze zal ditmaal een periode van vijf jaar beslaan, van 2017 tot en met 2021, zodat het adviseringsproces gerelateerd aan COVID-19 ook kan worden betrokken in de evaluatie. De evaluatie zal in de loop van 2022 gereed zijn.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge