Kamerstuk 35925-XVI-101

Gewijzigde motie van het lid Hijink over de ouderenzorg zo veel mogelijk op buurt- of dorpsniveau en in samenwerking organiseren (t.v.v. 35925-XVI-47)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 november 2021
Indiener(s): Maarten Hijink
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-101.html
ID: 35925-XVI-101
Origineel: 35925-XVI-47

48,7 %
51,3 %

D66

Fractie Den Haan

PVV

GL

CDA

PvdA

JA21

BIJ1

CU

Volt

BBB

DENK

Groep Van Haga

Omtzigt

PvdD

VVD

SGP

SP

FVD


Nr. 101 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 47

Voorgesteld 2 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ouderenzorg momenteel zeer versnipperd is tussen veel verschillende aanbieders;

overwegende dat de ouderenzorg beter en doelmatiger zou kunnen worden georganiseerd als deze wordt ingericht op basis van samenwerking;

verzoekt de regering om te onderzoeken hoe de ouderenzorg zo veel als mogelijk op buurt- of dorpsniveau en in samenwerking kan worden georganiseerd en hoe wet- en regelgeving hiervoor kan worden aangepast en na afloop van deze verkenning bij wijze van experiment deze werkwijze in enkele buurten of dorpen in praktijk te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink