Kamerstuk 35925-XVI-71

Motie van het lid Van Houwelingen over garanderen dat ongevaccineerden niet anders behandeld worden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-71.html
ID: 35925-XVI-71

17,4 %
74,1 %

D66

VVD

PvdA

D66

VVD

D66

VVD

JA21

FVD

PvdD

DENK

SP

PVV

PvdA

GL

SP

CDA

Volt

VVD

VVD

SGP

BIJ1

Fractie Den Haan

D66

D66

VVD

Volt

VVD

PVV

D66

GL

FVD

VVD

D66

VVD

PvdA

D66

PVV

PvdA

VVD

PVV

D66

D66

DENK

D66

GL

PvdD

GL

CU

D66

D66

VVD

VVD

CDA

Groep Van Haga

CDA

Omtzigt

VVD

SGP

CDA

SGP

PvdA

PVV

CU

GL

CDA

CDA

CDA

JA21

VVD

VVD

D66

VVD

VVD

BBB

PvdD

D66

VVD

CDA

PVV

PVV

VVD

Groep Van Haga

D66

JA21

D66

PVV

PVV

CDA

PVV

CU

SP

PVV

PvdA

VVD

PVV

D66

VVD

PVV

CDA

GL

CDA

D66

CDA

VVD

SP

D66

PvdA

PVV

PVV

SP

D66

SP

GL

VVD

VVD

Volt

CDA

FVD

D66

PvdD

D66

SP

VVD

CU

VVD


Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Minister De Jonge aparte regels voor ongevaccineerden niet uitsluit;

overwegende dat artikel 1 van de Grondwet als volgt luidt: «Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan»;

constaterende dat het anders behandelen van ongevaccineerden dus volgens de Grondwet niet is toegestaan;

verzoekt de regering om te garanderen dat ongevaccineerden niet anders behandeld zullen worden;

verzoekt de regering om artikel 1 van de Grondwet te respecteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen