Kamerstuk 35925-XVI-100

Motie van de leden Van Haga en Agema over (tijdelijke) sluitingen van spoedeisendehulpposten wettelijk verbieden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Wybren van Haga (Groep Van Haga), Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-100.html
ID: 35925-XVI-100

22,7 %
77,3 %

VVD

SGP

Fractie Den Haan

GL

BBB

DENK

CDA

SP

Omtzigt

CU

PvdA

BIJ1

Volt

PvdD

FVD

Groep Van Haga

JA21

PVV

D66


Nr. 100 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN AGEMA

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de (tijdelijke) sluitingen van spoedeisendehulpposten een typisch Nederlands fenomeen is;

verzoekt de regering (tijdelijke) sluitingen van spoedeisendehulpposten wettelijk te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Agema