Stemming

Motie van het lid Maeijer over de toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een handicap

100,0 %
0,0 %


CU

VVD

FVD

SGP

CDA

D66

GL

SP

JA21

Omtzigt

Volt

Fractie Den Haan

PvdA

BBB

DENK

BIJ1

PVV

Groep Van Haga

PvdD


Nr. 142 MOTIE VAN HET LID MAEIJER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering er bij overleg met gemeenten op aan te dringen dat zij ervoor zorg dragen dat speeltuinen ook toegankelijk zijn voor kinderen met een handicap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer


Motie van het lid Maeijer over de toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een handicap

2021-12-02
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Vicky Maeijer (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-142.html