Kamerstuk 35925-XVI-82

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over mondzorg opnemen in het Nationaal Preventieakkoord

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK), Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-82.html
ID: 35925-XVI-82

32,0 %
68,0 %

PvdA

SGP

BBB

BIJ1

Groep Van Haga

CDA

PvdD

D66

FVD

JA21

GL

Fractie Den Haan

SP

VVD

PVV

Omtzigt

CU

Volt

DENK


Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN DEN HAAN

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mondgezondheid en geestelijke gezondheid een prominente rol spelen in de algemene gezondheid;

overwegende dat het Nationaal Preventieakkoord ruimte biedt voor uitbreiding;

verzoekt de regering om bij een volgende update van het Nationaal Preventieakkoord inspanning te leveren om mondzorg te includeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Den Haan