Kamerstuk 35925-XVI-22

Amendement van het lid Westerveld over middelen voor mentale hulp op afstand

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 26 oktober 2021
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-22.html
ID: 35925-XVI-22
Wijzigingen: 35925-XVI-27

Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD

Ontvangen 26 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat er € 500.000 extra aan subsidieruimte wordt gereserveerd voor laagdrempelige anonieme mentale hulp op afstand. Indiener is van mening dat deze vorm van mentale hulp van groot belang is nu de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg voor velen erg lang zijn. Indiener begrijpt dat de laatste tijd ook steeds meer vraag is naar deze vorm van hulp op afstand, zowel via de telefoon als online.

De dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen van artikel 4.3 op de subsidie maatschappelijke diensttijd.

Westerveld