Stemming

Motie van de leden Sahla en Westerveld over het stimuleren van het opzetten van familie- en gezinshuizen

100,0 %
0,0 %


BBB

D66

JA21

CDA

PvdD

Fractie Den Haan

GL

FVD

VVD

SGP

CU

DENK

PVV

Groep Van Haga

PvdA

Volt

Omtzigt

BIJ1

SP


Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN SAHLA EN WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de jeugdzorg veel goede initiatieven worden ondernomen via pilots en proeftuinen, maar landelijke toegang nog vaak ontbreekt;

overwegende dat de Kamer wenst gezinnen in problemen zo veel mogelijk bij elkaar te houden en bij uithuisplaatsing zo goed mogelijk te werken aan terugkeer, vanuit het belang van het kind;

overwegende dat familie- en gezinshuizen zoals Simba initiatieven zijn die hier goed aan kunnen bijdragen, maar niet in alle regio's van Nederland in gelijke mate toegankelijk zijn;

verzoekt de regering met regio's en gemeenten in gesprek te gaan om het opzetten van familie- en gezinshuizen te stimuleren, met name in gebieden waar deze nog weinig ingezet worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sahla

Westerveld


Motie van de leden Sahla en Westerveld over het stimuleren van het opzetten van familie- en gezinshuizen

2021-11-29
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL), Fonda Sahla (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-125.html