Kamerstuk 35925-XVI-161

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 13 december 2021
Indiener(s): Paul van Meenen (D66), Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-161.html
ID: 35925-XVI-161