Kamerstuk 35925-XVI-65

Motie van het lid Van Esch c.s. over een einde aan frisdrank- en snoepautomaten op scholen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Sylvana Simons (BIJ1), Eva van Esch (PvdD), Nilüfer Gündoğan (Volt)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-65.html
ID: 35925-XVI-65

Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S.

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat snoep- en frisdrankautomaten op scholen zo snel mogelijk tot de verleden tijd gaan behoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Gündoğan

Simons