Stemming

Motie van het lid Rudmer Heerema over het kunnen doorgaan van de geplande grote sportevenementen

92,7 %
7,3 %


GL

Fractie Den Haan

VVD

PVV

SGP

SP

PvdD

CDA

CU

BBB

FVD

JA21

DENK

D66

Groep Van Haga

BIJ1

Volt

PvdA

Omtzigt


Nr. 143 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland in 2022 een aantal grote sportevenementen organiseert, waaronder bijvoorbeeld het WK volleybal, en dat daarvoor reeds in Q1 van 2022 definitieve besluiten genomen moeten worden om deze grote sportevenementen doorgang te kunnen laten vinden;

overwegende dat corona en de mogelijk beperkende maatregelen die de overheid moet nemen een onzekerheidsfactor hebben die groter is naarmate een evenement verder in tijd gepland staat;

overwegende dat de Kamer in 2018 het evenementenkader heeft verruimd om te helpen om bijvoorbeeld het WK volleybal naar Nederland te kunnen halen;

tevens overwegende dat de organisatie van een groot sportevenement niet makkelijk vergelijkbaar is met andere evenementen vanwege het kwalificatiesysteem, de bidprocedure, meerdere speelsteden, internationale afspraken over uitzendrechten en vastgestelde data vanwege trainings- en wedstrijdregime;

verzoekt de regering om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de geplande grote sportevenementen doorgang kunnen vinden, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er garantstelling vanuit het evenementenfonds beschikbaar is, en dit tijdig duidelijk te maken aan de organisatoren, zodat zij kunnen beginnen met de voorbereidingen en de organisatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rudmer Heerema


Motie van het lid Rudmer Heerema over het kunnen doorgaan van de geplande grote sportevenementen

2021-12-02
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Rudmer Heerema (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-143.html