Kamerstuk 35925-XVI-154

Motie van het lid Den Haan over sport- en beweegbeleid in de woonleefvisies van gemeenten opnemen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-154.html
ID: 35925-XVI-154

77,3 %
22,7 %

VVD

SP

PvdA

PvdD

Fractie Den Haan

Omtzigt

FVD

Groep Van Haga

D66

Volt

DENK

CU

GL

JA21

PVV

SGP

CDA

BIJ1

BBB


Nr. 154 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de aangenomen motie van het lid Den Haan c.s. (31 765, nr. 78) waarin verzocht wordt om gemeenten ertoe aan te zetten om in plaats van woonzorgvisies, woonleefvisies op te stellen om integraal beleid te maken over wonen en leven in een gemeente;

verzoekt de regering er bij gemeenten op aan te dringen om sport- en beweegbeleid op te nemen in de woonleefvisies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Haan