Stemming

Motie van het lid Hijink over 2,1 miljard euro extra vrijmaken voor zorgsalarissen

43,3 %
56,7 %


GL

Omtzigt

BIJ1

Fractie Den Haan

SP

Groep Van Haga

D66

CU

SGP

JA21

PvdA

DENK

VVD

BBB

FVD

Volt

PVV

CDA

PvdD


Nr. 46 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een flinke loonkloof bestaat tussen veel zorgsalarissen en de lonen in de markt- en de publieke sector;

verzoekt de regering om 2,1 miljard euro aan extra financiële middelen vrij te maken voor zorgsalarissen in de begroting voor 2022, bovenop de via de motie-Hijink/Bikker vrijgemaakte 675 miljoen euro, en de budgettaire dekking te vinden in verhoging van de vennootschapsbelasting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink


Motie van het lid Hijink over 2,1 miljard euro extra vrijmaken voor zorgsalarissen

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Maarten Hijink
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-46.html