Kamerstuk 35925-XVI-122

Motie van de leden Peters en Van der Staaij over uitspreken dat niets doen ook in de jeugdzorg een optie is

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 29 november 2021
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-122.html
ID: 35925-XVI-122

86,0 %
14,0 %

PVV

Omtzigt

JA21

GL

Volt

SGP

FVD

Groep Van Haga

D66

PvdD

Fractie Den Haan

DENK

PvdA

SP

BIJ1

CDA

CU

BBB

VVD


Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de medische wereld geldt «primum non nocere», ten eerste geen kwaad doen, en «in dubio abstine», bij twijfel niet doen;

constaterende dat uit angst dat er iets verkeerd zou gaan binnen de jeugdzorg geldt dat niets doen geen optie is;

tevens constaterende dat ingrijpen soms nodig, maar altijd ook een beetje schadelijk is;

spreekt uit dat niets doen ook in de jeugdzorg wel een optie is en dat vertrouwen geven zonder naïef te zijn de norm hoort te zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Van der Staaij