Kamerstuk 35925-XVI-20

Amendement van het lid Westerveld over middelen voor extra gz-psychologen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 26 oktober 2021
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-20.html
ID: 35925-XVI-20

46,7 %
53,3 %

SGP

PVV

Volt

Fractie Den Haan

GL

PvdD

BIJ1

FVD

PvdA

SP

CU

DENK

D66

Groep Van Haga

VVD

JA21

Omtzigt

BBB

CDA


Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD

Ontvangen 26 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.500 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.500 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat vanaf 2022 in ieder geval 35 extra gz-psychologen kunnen worden opgeleid. Indiener stelt dat voor om twee redenen. Enerzijds worden de wachttijden in de (jeugd) geestelijke gezondheidszorg mede veroorzaakt door het tekort aan gespecialiseerde hulpverleners, waaronder gekwalificeerde gz-psychologen. Al jarenlang is er structureel meer behoefte aan opgeleide gz-psychologen, maar vanwege achterblijvende financiering blijft het aanbod beperkt. Anderzijds wordt de keten van opgeleide psychologen op deze manier kwantitatief versterkt. Het opleiden van meer gz-psychologen zal de doorstroom naar klinisch psychologen vergroten, waaraan nu ook een tekort is. Een opleidingsplaats kost gemiddeld circa € 35.000 volgens het meest recente prijspeil van de Nederlandse Zorgautoriteit. Een opleiding tot gz-psycholoog duurt twee jaar. Om veertig extra gz-psychologen op te leiden gedurende twee jaar is een incidenteel bedrag benodigd van € 2.5 miljoen. De dekking kan worden gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen van artikel 4.3 op de subsidie maatschappelijke diensttijd.

Westerveld