Kamerstuk 35925-XVI-69

Motie van het lid Van Houwelingen over een onderzoek naar een verband tussen de omvang van een ziekenhuis en het ziekteverzuim en personeelsverloop

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-69.html
ID: 35925-XVI-69

48,0 %
52,0 %

BBB

VVD

SGP

CU

BIJ1

Omtzigt

D66

Fractie Den Haan

PvdA

DENK

PVV

GL

CDA

JA21

PvdD

Volt

FVD

Groep Van Haga

SP


Nr. 69 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het hoge ziekteverzuim en verloop in de zorg een groot probleem is;

overwegende dat het gebrek aan zeggenschap en autonomie en bureaucratisering hierbij mogelijk een grote rol spelen;

constaterende dat de afstand van het bestuur tot de werkvloer in grotere organisaties nou eenmaal groter is;

constaterende dat dit doorgaans gepaard gaat met allerlei protocollen en procedures, kortom met meer bureaucratie, en ook met minder invloed van mensen op de werkvloer op het hele proces;

verzoekt de regering om een beknopt onderzoek in te stellen waarbij wordt gekeken of er een verband is tussen de omvang van een Nederlands ziekenhuis (gedefinieerd als de bestuurlijke/juridische eenheid) en het ziekteverzuim en personeelsverloop,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen