Stemming

Motie van de leden Van den Berg en Aukje de Vries over de regeldrukgevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders

100,0 %
0,0 %


PvdD

VVD

BIJ1

Omtzigt

BBB

Fractie Den Haan

DENK

PvdA

PVV

FVD

Volt

SP

GL

JA21

SGP

Groep Van Haga

CDA

D66

CU


Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN AUKJE DE VRIES

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er onduidelijkheid is over de gevolgen voor de regeldruk voor eerstelijnszorgaanbieders als gevolg van de Wet toetreding zorgaanbieders;

verzoekt de regering in gesprek te gaan met de Eerstelijnscoalitie en het ATR over de regeldrukgevolgen en om te bezien hoe de regeling in de uitvoering zo eenvoudig mogelijk kan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Aukje de Vries


Motie van de leden Van den Berg en Aukje de Vries over de regeldrukgevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA), Aukje de Vries (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-54.html