Kamerstuk 35925-XVI-117

Motie van het lid Maeijer over eerst kijken naar opvang in eigen kring

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 29 november 2021
Indiener(s): Vicky Maeijer (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-117.html
ID: 35925-XVI-117

99,3 %
0,7 %

FVD

CDA

Groep Van Haga

D66

SP

Omtzigt

SGP

Volt

BIJ1

PvdD

GL

DENK

Fractie Den Haan

PvdA

CU

VVD

PVV

JA21

BBB


Nr. 117 MOTIE VAN HET LID MAEIJER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat jaarlijks 45.000 kinderen uit huis geplaatst worden;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat voorafgaand aan een uithuisplaatsing eerst gekeken wordt naar opvang in eigen kring en te onderzoeken of het huidige stelsel wel is ingericht om de kring rond het kind groter te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer