Kamerstuk 35925-XVI-23

Amendement van het lid Kuzu over middelen voor acute mondzorg

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 27 oktober 2021
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-23.html
ID: 35925-XVI-23

30,7 %
69,3 %

D66

PVV

DENK

GL

CU

Fractie Den Haan

BBB

Omtzigt

BIJ1

JA21

PvdD

SP

CDA

PvdA

VVD

Volt

FVD

SGP

Groep Van Haga


Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU

Ontvangen 27 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100.000 (x € 1.000).

II

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement stelt voor 2022 een bijdrage van 100 miljoen euro beschikbaar ten behoeve van mensen die acute gebitsproblemen hebben en de financiële zorgverzekeringsmiddelen missen om mondzorg te bekostigen. De investeringsmiddelen zijn bestemd voor het direct behandelen van pijnklachten, extractie van kiezen, wortelkanaalbehandeling, het aanbrengen van protheses ter bevordering van het nuttigen van voedsel en andere urgente en snel op te lossen problemen aan het gebit. Dit zorgt ervoor dat directe mondzorg problematieken worden weggenomen in schrijnende gevallen, waardoor productiviteit en arbeidsparticipatie van de betreffende personen kan toenemen. Indiener stelt zich voor dat de genoemde bijdrage via een overheidsfonds wordt geregeld. Dekking wordt gevonden in de niet-juridische verplichte uitgaven van artikel 1 Volksgezondheid.

Kuzu