Stemming

Motie van het lid Aukje de Vries over het inventariseren van belemmeringen in de Zorgverzekeringswet omtrent preventie

85,3 %
14,7 %


Fractie Den Haan

PvdD

CDA

FVD

PvdA

JA21

BIJ1

BBB

Groep Van Haga

CU

SP

D66

GL

SGP

VVD

Volt

PVV

Omtzigt

DENK


Nr. 42 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat preventie voor het behalen van gezondheidswinst, maar ook in het kader van de houdbaarheid en betaalbaarheid van de zorg van belang is;

overwegende dat het van belang is in de Zorgverzekeringswet via prikkels meer in te zetten op preventie;

verzoekt de regering te inventariseren welke belemmeringen en knelpunten er zijn in de Zorgverzekeringswet voor zorgverzekeraars om meer te doen aan preventie en of deze opgelost kunnen worden, en de Tweede Kamer daarover in het eerste kwartaal 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries


Motie van het lid Aukje de Vries over het inventariseren van belemmeringen in de Zorgverzekeringswet omtrent preventie

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Aukje de Vries (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-42.html