Stemming

Motie van de leden Westerveld en Van der Laan over het stilleggen van wedstrijden bij spreekkoren

96,7 %
3,3 %


PvdA

CU

BIJ1

Groep Van Haga

BBB

FVD

VVD

SGP

CDA

SP

D66

Omtzigt

Fractie Den Haan

PvdD

Volt

DENK

PVV

GL

JA21


Nr. 140 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DER LAAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sporters zelf aangeven dat er in het voetbal nauwelijks ruimte is voor lhbtiq+-acceptatie;

constaterende dat een vijandige sfeer in het stadion hieraan bijdraagt;

constaterende dat er ondanks diverse projecten, zoals de All Together Challenge en aanvoerdersbanden in regenboogkleuren, nog steeds regelmatig racistische en antihomospreekkoren zijn in stadions;

constaterende dat de verantwoordelijkheid op verschillende plekken belegd is;

verzoekt de regering om heldere afspraken te maken met voetbalclubs, bonden, veiligheidsdriehoek, supportersverenigingen en belangenorganisaties voor lhbtiq+-acceptatie over de aanpak van spreekkoren;

verzoekt de regering om samen met deze partijen af te spreken dat bij spreekkoren de wedstrijden worden stilgelegd en deze verantwoordelijkheid duidelijk te beleggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van der Laan


Motie van de leden Westerveld en Van der Laan over het stilleggen van wedstrijden bij spreekkoren

2021-12-02
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Jeanet van der Laan (D66), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-140.html