Kamerstuk 35925-XVI-145

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een ruimhartiger verstrekking van sporthulpmiddelen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Jeanet van der Laan (D66), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-145.html
ID: 35925-XVI-145

100,0 %
0,0 %

VVD

DENK

BBB

Volt

BIJ1

CDA

PvdD

CU

FVD

Omtzigt

SP

Groep Van Haga

PVV

JA21

Fractie Den Haan

GL

PvdA

SGP

D66


Nr. 145 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mensen met een beperking moeten kunnen sporten en bewegen en dat belemmeringen daarvoor moeten worden weggenomen;

constaterende dat het nog steeds voorkomt dat zorgverzekeraar en gemeente naar elkaar wijzen en redelijke aanvragen om te kunnen sporten worden afgewezen;

verzoekt de regering met voorstellen te komen om de verstrekking van sporthulpmiddelen te vergemakkelijken met als doel een ruimhartiger verstrekking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Westerveld

Van der Laan