Kamerstuk 35925-XVI-51

Motie van de leden Kuiken en Agema over het ophogen van de maximale inkomensgrens voor de zorgtoeslag

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 28 oktober 2021
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-51.html
ID: 35925-XVI-51

44,0 %
56,0 %

CU

DENK

VVD

SP

PVV

Volt

SGP

PvdA

Omtzigt

GL

Groep Van Haga

FVD

JA21

CDA

Fractie Den Haan

D66

BIJ1

BBB

PvdD


Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN KUIKEN EN AGEMA

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering het ophogen van de maximale inkomensgrens voor de zorgtoeslag voor zowel alleenstaanden als partners te onderzoeken, teneinde te bewerkstelligen dat meer deeltijders in de zorg meer uren gaan werken, omdat ze zo minder snel hun zorgtoeslag kwijtraken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Agema