Kamerstuk 35925-XVI-150

Motie van het lid Inge van Dijk over een integraal overzicht van de stand van onderhoud van sportaccommodaties

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Inge van Dijk (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-150.html
ID: 35925-XVI-150

100,0 %
0,0 %

JA21

D66

VVD

BIJ1

Volt

BBB

Omtzigt

PvdA

FVD

SGP

PVV

CDA

GL

Groep Van Haga

DENK

Fractie Den Haan

SP

CU

PvdD


Nr. 150 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat we in Nederland een sportinfrastructuur hebben die waardevol is en die we in stand willen houden;

overwegende dat gemeenten al jaren worstelen met hun financiën en dat onderhouden van bijvoorbeeld zwembaden en sporthallen jaarlijks structureel veel geld kost;

overwegende dat er een risico is ontstaan met betrekking tot achterstallig onderhoud dat komende jaren door gemeenten niet eenvoudig in te lopen is;

overwegende dat integraal inzicht hierover ontbreekt;

verzoekt de regering een uitbreiding van reeds aanwezige rapportages zoals Sportaccommodaties in Nederland met stand van onderhoud van deze locaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Inge van Dijk