Wetsvoorstel 33891 - 7 maart 2014
Indiener: Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 25 september 2014
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Voorzetting (plenair debat)
Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - technische briefing
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd