Kamerstuk 33891-28

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat een amvb gericht op de eigenbijdragesystematiek altijd dient te worden voorgehangen bij de Staten-Generaal

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 5 september 2014
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-28.html
ID: 33891-28

Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 5 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3.2.4, derde lid, vervalt «die betrekking heeft op het in dat lid bedoelde vermogen,».

Toelichting

Indiener is van mening dat een algemene maatregel van bestuur gericht op de eigenbijdragesystematiek altijd dient te worden voorgehangen bij de Staten-Generaal. In het huidige artikel 3.2.4, derde lid, van het wetsvoorstel is bepaald dat voorhang wat betreft de eigenbijdragesystematiek alleen plaatsvindt indien de algemene maatregel van bestuur betrekking heeft op vermogensbestanddelen. Met dit amendement komt die beperking te vervallen.

Bergkamp