Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

4698 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
18 oktober 2019 - 21 januari 2020
Het bericht dat de overname van jeugdzorginstelling Juzt is afgeketst
Maarten Hijink (SP)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD), Maarten Hijink (SP)
15 januari 2020 - 21 januari 2020
De sluiting van residentiële bedden bij Oosterpoort
Maarten Hijink (SP), Henk van Gerven (SP)
Henk van Gerven (SP), Maarten Hijink (SP)
11 december 2019 - 21 januari 2020
Genderspecifieke gezondheidszorg.
Vera Bergkamp (D66)
Vera Bergkamp (D66)
3 december 2019 - 21 januari 2020
Kinderen die seksueel zijn misbruikt en onvoldoende hulp krijgen
Niels van den Berge (GL), Lisa Westerveld (GL)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)

Alle
24 januari 2020
Het bericht ‘Huisartsenposten ’s nachts dicht in Voorhout en Alphen’
Henk van Gerven (SP)
23 januari 2020
Het verdiepend onderzoek naar ‘inzicht in besteding jeugdhulpmiddelen’
René Peters (CDA)
23 januari 2020
Het bericht ‘Regelwoede pakt funest uit voor medisch onderzoek 'en is slecht voor de patiënt’’
Vera Bergkamp (D66)
23 januari 2020
Het bericht dat ‘Jeugdzorginstelling eist dat ouders video van uit huis halen dochtertje van internet verwijderen’.
Martin Wörsdörfer (VVD)
22 januari 2020
Het bericht ‘Ouders die thuis voor ernstig ziek kind zorgen, krijgen minder geld’
John Kerstens (PvdA), Antoinette Laan-Geselschap (VVD)
22 januari 2020
De loting voor SMA-patiënten voor een behandeling met Spinraza
Henk van Gerven (SP)
22 januari 2020
Het bericht ‘Zorginstelling Woerden dreigt gehandicapt stel uit elkaar te halen: Het is mensonterend’
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Evert Jan Slootweg (CDA)
22 januari 2020
Het artikel ‘Nieuwe Wuhan virus overdraagbaar van mens op mens’.
Hayke Veldman (VVD), Sophie Hermans (VVD)
21 januari 2020
Het artikel ‘Animo voor test baarmoederhalskanker stagneert’
Sophie Hermans (VVD)
21 januari 2020
De toegang tot en het gebruik van archieven van het Rode Kruis voor wetenschappelijk onderzoek
Kathalijne Buitenweg (GL)
21 januari 2020
Het interview ‘Politiechef Anja Schouten: Er moet een eerste hulp bij onbegrepen gedrag komen’ en het opinieartikel ‘Laat de politie geen zorgtaken uitvoeren’
Kathalijne Buitenweg (GL), Wim-Jan Renkema (GL)
20 januari 2020
Ontvangen signalen van het afsluiten van een zwijgcontract
Martin Wörsdörfer (VVD)
20 januari 2020
Het bericht dat 23 ouderen hun huis kwijtraken door een commerciële overname
John Kerstens (PvdA), Henk Nijboer (PvdA)
20 januari 2020
Het manifest van Lijm de zorg
Martin Wörsdörfer (VVD), Lisa Westerveld (GL)
20 januari 2020
Het manifest van Lijm de Zorg
Kelly Regterschot (VVD), Wim-Jan Renkema (GL)
17 januari 2020
Het bericht ‘Altrecht schrapt therapie voor zware psychiatrische aandoening: Charlotte (26) moet nu wéér wachten’
Wim-Jan Renkema (GL)
17 januari 2020
Het artikel “RIVM: Waterzuiveringsinstallatie verspreidt mogelijk legionella (via de lucht)”
Corrie van Brenk (PvdA)
17 januari 2020
Gedwongen verhuizingen
Maarten Hijink (SP)
17 januari 2020
De mogelijke institutionele vooringenomenheid bij het niet vergoeden van afbouwmedicatie
Henk van Gerven (SP)
16 januari 2020
Het bericht ‘UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast’’
Harry van der Molen (CDA)