Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

4184 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
14 december 2018 - 14 februari 2019
Het feit dat slachtoffers van seksueel geweld die een beroep doen op het Centrum Seksueel Geweld daarvoor hun eigen risico moeten aanspreken
Lilianne Ploumen (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD)
28 januari 2019 - 13 februari 2019
Het bericht ‘Ziekenhuis Bronovo dicht door tekort aan personeel’
Lilianne Ploumen (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
24 januari 2019 - 12 februari 2019
Het bericht ‘1,7 Miljard euro aan pgb’s onzeker of foutief’
John Kerstens (PvdA)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
29 januari 2019 - 12 februari 2019
Het bericht ‘Nijmeegse huisarts Hanneke: zorg te duur voor minima, levensgevaarlijk’
Maarten Hijink (SP)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)

Alle
12 februari 2019
Het bericht ‘Geen plek voor nieuwe poli in Arnhem-Zuid’
Henk van Gerven (SP)
Minister voor Medische Zorg
12 februari 2019
De Pacemaker Protector (Pace-Pro)
Lisa Westerveld (GL)
Minister voor Medische Zorg
11 februari 2019
Het bericht dat overeenkomsten worden afgekeurd door het zorgkantoor omdat de zorgverlener nog een andere baan heeft
John Kerstens (PvdA)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
8 februari 2019
Het bericht dat jongeren vaak ten onrechte worden opgesloten in isoleercellen
Attje Kuiken (PvdA)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
8 februari 2019
De vergoeding van kunstmatige inseminatie
Lilianne Ploumen (PvdA)
Minister voor Medische Zorg
8 februari 2019
Het bericht ‘Geen kinderen meer in de isoleercel? Niet haalbaar, zeggen instellingen’
Kathalijne Buitenweg (GL), Lisa Westerveld (GL)
Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming
7 februari 2019
Het bericht ‘Ook stichting kijkonderzoek verzamelde data met omstreden methode’
Lisa Westerveld (GL), Nevin Özütok (GL)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
6 februari 2019 - 12 februari 2019
Korte termijn gevolgen van het faillissement van het MC IJsselmeerziekenhuizen
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
6 februari 2019
Het ‘Voorlopig advies Capaciteitsorgaan tandartsen en mondhygiënisten’
Henk van Gerven (SP)
Ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
6 februari 2019
De brandbrief inzake een dichte dienstapotheek
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Minister voor Medische Zorg
5 februari 2019
De berichten ‘Microplastics bewust in diervoeding gestopt’ en ‘ECHA proposes to restrict intentionally added microplastics’
Suzanne Kröger (GL), Laura Bromet (GL)
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
5 februari 2019
Het bericht ‘ZiN-Rapport over de mondgezondheid van kinderen biedt onvoldoende basis voor beleidskeuzen’
Henk van Gerven (SP)
Minister voor Medische Zorg over het bericht «ZiN-Rapport
5 februari 2019
Ontbrekende zorg
Maarten Hijink (SP)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1 februari 2019
Lakse afhandeling getraumatiseerde veteraan
John Kerstens (PvdA)
Minister van Defensie
31 januari 2019
Het bericht omtrent schadelijke stoffen in lippenbalsem
Jessica van Eijs (D66), Tjeerd de Groot (D66)
Minister voor Medische Zorg
31 januari 2019
Gebrekkige toegang tot ggz
Attje Kuiken (PvdA)
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
31 januari 2019
Het bericht dat studenten die geld lenen voor hun studie meer last hebben van psychische problemen
Frank Futselaar (SP)
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
30 januari 2019
Vaak geen passende jeugdzorg
Rens Raemakers (D66)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
30 januari 2019
Het fenomeen breast ironing
Kathalijne Buitenweg (GL)
Minister van Justitie en Veiligheid
30 januari 2019
Het bericht dat wanneer een terminale cliënt slaapt of gesedeerd is, de uren niet worden vergoed door Zilveren Kruis, waardoor waken bij iemand die dood gaat niet kan
Fleur Agema (PVV)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport