Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

6412 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
5 juli 2022 - 25 augustus 2022
Het Duitse evaluatierapport Corona en de datachaos bij het Robert Koch Instituut
Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Kuipers
12 augustus 2022 - 24 augustus 2022
Het bericht dat de Europese Commissie bereid is derogaties toe te staan van milieuvereisten uit het GLB
Tjeerd de Groot (D66)
van der Ch. Wal-Zeggelink , Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
21 juli 2022 - 23 augustus 2022
Het toenemende aantal covid-besmettingen in relatie tot de asielopvang
Anne-Marijke Podt (D66), Wieke Paulusma (D66)
Kuipers , van der Burg (VVD)
30 juni 2022 - 22 augustus 2022
De leidingwaterbelasting
Stephan van Baarle (DENK)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66)

Alle
21 september 2022
Het bericht dat TBS-patiënten die geriatrische zorg nodig hebben nu nergens terecht kunnen.
Michiel van Nispen (SP)
Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66)
21 september 2022
Het artikel 'Bonden dagen Helder voor rechter om uitblijven longcovidfonds zorg'
Wieke Paulusma (D66)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
20 september 2022
De lange-termijnaanpak Corona
Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Kuipers
20 september 2022
Het bericht dat vier van de tien zorgmedewerkers de zorg dreigen te verlaten
Maarten Hijink
Kuipers , Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
19 september 2022
Het bericht dat kleinschalige jeugdgevangenissen leegstaan
Songül Mutluer (PvdA)
Franc Weerwind (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (D66)
19 september 2022
Het bericht dat een nieuw kankermedicijn niet meer gratis beschikbaar is voor patiënten in Nederland
Vicky Maeijer (PVV)
Kuipers
19 september 2022
Het bericht ‘Miljoenentekort dreigt voor Zeeuwse GGD: ‘De bodem is bereikt’’
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Kuipers
16 september 2022
De impact van geldstress en schulden op de (mentale) gezondheid van mensen
Mohammed Mohandis (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Kuipers , Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
16 september 2022
De zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers naar aanleiding van het antwoord op eerdere Kamervragen
Lisa Westerveld (GL)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
15 september 2022
Het bericht 'Cardiologen krijgen zonder toestemming miljoenen euro’s van medische bedrijven'
Corinne Ellemeet (GL), Attje Kuiken (PvdA)
Kuipers
15 september 2022
Het bericht dat het onderzoek naar de oorzaken van de oversterfte om oneigenlijke redenen wordt gefrustreerd door het RIVM en de GGD
Gideon van Meijeren (FVD)
Kuipers
14 september 2022
Het bericht 'Opnieuw problemen bij Philips: sommige maskers gevaarlijk voor mensen met pacemakers'
Judith Tielen (VVD)
Kuipers
14 september 2022
Het bericht dat bij vrouwen met borstimplantaten nieuwe vormen van kanker zijn gevonden.
Fleur Agema (PVV)
Kuipers
12 september 2022
Het artikel ‘Voor altijd een piep in je oor’
Mohammed Mohandis (PvdA)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
12 september 2022
Wettelijke maatregelen om de kans op gehoorschade te beperken
Anne Kuik (CDA)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
12 september 2022
De oversterfterapportage en immuungecompromitteerde personen
Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Kuipers
9 september 2022
Het bericht 'Grote giftige spin rukt op: in hele land gesignaleerd'
Erik Haverkort (VVD), Thom van Campen (VVD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
9 september 2022
Het veiligstellen van Ct-waarden door de minister
Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Kuipers
8 september 2022
Het Nederlandse stemgedrag in de World Health Assembly
Tunahan Kuzu (DENK)
Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA)
8 september 2022
De uitspraak van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad ten aanzien van verplichte anticonceptie in de gesloten jeugdzorg
Wieke Paulusma (D66), Rens Raemakers (D66)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)